Giới Thiệu

Click Không Thuốc lá là một trang web phi lợi nhuận về cách giúp mọi người nhận biết tác hại của thuốc lá. Nhận thấy thuốc lá rất nguy hiểm cho tất cả mọi người và người xung quanh. Chúng tôi lập ra trang web này để hướng dẫn cho mọi người hiểu rõ hơn nguyên nhân, tác hại cũng như cách để cai thuốc lá và xây dựng một thế giới không thuốc lá.

Hy vọng blog sẽ giúp bạn ít nhiều trong việc cai thuốc lá.

Mọi chi tiết về website xin liên hệ baiuno @ gmail  .com để biết thêm chi tiết