hướng phát triển mới của sự kiện click không thuốc lá

Chương trình Click Không Thuốc Lá đã kết thúc vào ngày 21 tháng 1 năm 2011.Tiếp nối các thành quả đạt được khi triển khai sáng kiến Click Không Thuốc Lá và đựoc đông đảo các bạn thanh niên ủng hộ tiếp tục duy trì website.

Wesite clickkhongthuocla.vn đã đựoc chuyển đổi dần sang cung cấp các giải pháp cai thuốc lá hiệu quả.Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền cho các bạn trẻ có cái nhìn đúng đắn khi sử dụng thuốc lá điện tử.Giúp thanh niên sử dụng đúng mục tránh gây ảnh hưởng tới sức khỏe và cộng đồng.

Tìm hiểu thêm về sáng kiên Click Không Thuốc Lá

Click Không Thuốc Lá là sáng kiến chung của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Chương trình Quốc gia về Phòng chống tác hại của thuốc lá (Vinacosh) và tổ chức Sức khỏe gia đình quốc tế(FHI/Vietnam).

Chương trình được tổ chức từ tháng 3/2010 đến tháng 01/2011 nhằm thu hút sự ủng hộ của tuổi trẻ cho một môi trường không có khói thuốc lá và ủng hộ ban hành Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá tại Việt Nam.

Xem tiếp :https://clickkhongthuocla.vn/gioi-thieu/

click-khong-thuoc-la-7
click-khong-thuoc-la-6
click-khong-thuoc-la-3
click-khong-thuoc-la-2
Giảm giá!

Thuốc shisha tobacco

Hương shisha Adalya Double Melon

80.000
Giảm giá!

Thuốc shisha tobacco

Hương shisha Adalya Sheik Money

80.000
Giảm giá!

Thuốc shisha tobacco

Hương shisha Adalya Blue Ice

80.000
Giảm giá!

Thuốc shisha tobacco

Hương shisha Adalya Milk

80.000
click-khong-thuoc-la-1
Hết hàng
3
Hết hàng
2
Hết hàng
click-khong-thuoc-la-5
click-khong-thuoc-la-4

kết nối với click không thuốc lá

đánh giá của khách hàng