Kit Shisha pen Innokin Gala AIO Starter

300.000

-Hệ thống Pod Innokin
-0,5 ohm Hộp mực có thể nạp lại Gala PLEX3D (Đã cài đặt sẵn)
-0,8 ohm Gala Cartridge Refillable Cartridge
-Bộ chuyển đổi 3 chai
-Dây buộc
-Cáp micro USB
-Hướng dẫn sử dụn