Joyetech eRoll Mac Aio Starter Kit chuẩn

140.000

1 x Pin MAC
1 x Hộp mực MAC
1 x Cáp sạc MAC eRoll
1 x Hướng dẫn sử dụng
1 x Thẻ bảo hàn