Các loại chén đựng thuốc shisha

Click Không Thuốc Lá sẽ giới thiệu toàn bộ các loại chén đựng thuốc cho bình shisha.Tùy vào các loại gioăng chén để sử dụng các loại chén khác nhau.

-Gioăng chén bé không có gờ thì dùng chén sứ loại nhỏ

-Gioăng chén to có thể dùng được với toàn bộ các loại chén khác

Danh mục: