Bạn có thể làm gì?

Vì một môi trường không thuốc là! bạn nên hành động với những khả năng của mình, việc gì có thể làm thì hãy làm, vì những người xung quanh và cả chính bạn! Hành động chính là hình thức thiết thực nhất để bảo vệ những người xung quanh. Có thể lúc này bạn chưa thấy được vì sao nhưng sau này sẽ bạn sẽ thấy ảnh hưởng của nó như thế nào!

Vì sao nên hành động?

  • Môi trường không khói thuốc đảm bảo quyền của bạn, người thân, và cộng đồng được hít thở không khí trong lành, bảo vệ cộng đồng khỏi các tác hại của khói thuốc.
  • Môi trường không khói thuốc góp phần ngăn chặn hành vi thử hút thuốc lá, giúp người chưa hút không bắt đầu hút thuốc.
  • Môi trường không khói thuốc hỗ trợ tích cực những người hút thuốc giảm số lượng điếu hút và tăng quyết tâm cai nghiện thuôc lá.
  • Môi trường không khói thuốc giúp xây dựng hình ảnh con người và môi trường văn minh, thanh lịch, hiện đại.